Llên Natur

Llên Natur

Gwefan Natur i Bobl Cymru

Beth yw Llên Natur?

Un o brosiectau Cymdeithas Edward Llwyd yw Llên Natur. Trwy'r wefan mae'n efelychu canfyddiad Edward Llwyd, y naturiaethwr, yr ieithydd a'r hanesydd, pedair canrif yn ddiweddarach. Mae'n rhoi cyfle i ni'r Cymry, a'n cyfeillion ar draws y byd, i gofnodi ein profiadau personol ac unigol yn ein dull a'n modd ein hunain. Cymraeg yw'r iaith olygyddol.

Mae lle ar wefan Llên Natur i roi ar gof a chadw unrhyw dystiolaeth amgylcheddol, gan unrhyw un, mewn unrhyw gyfrwng, iaith neu ieithwedd. Y pwrpas yn y pendraw yw olrhain y newidiadau syfrdanol sydd wedi digwydd ac sydd yn digwydd yn ein hamgylchfyd, boed yn lleol neu'n fyd eang, a'i gofnodi fel rydym yn eu gweld, eu deall, eu synhwyro a'u teimlo.

Croesewir ar y wefan luniau, celf, cerddi, cofnodion dyddiedig a lleoliedig, cronfeydd data, recordiadau hanes llafar, cofiannau teulu - unrhyw beth yn wir sydd yn nhyb y cofnodwr yn dadlennu rhywbeth difyr am ein byd. Ydy eich pentref wedi cael ei effeithio gan lifogydd? Ydych chi'n cofio cynaeafau gwair eich plentyndod? Pryd glywsoch chi eich cwcw gyntaf eleni. Beth yw'r enw Cymraeg am kittiwake?Beth am rannu llun o'r dirgelwch anatrus yna a fu'n eich poeni ers blynyddoedd. Neu beth am fanteisio ar ein gwasanaeth adnabod bywyd gwyllt.

Gaiff y wybodaeth ei hail-wampio i bob math o erthyglau gwreiddiol sydd yn ymddangos yn ein e-Fwletin misol ac amryw o gylchgronnau eraill. Mae'r Bwletin bellach wedi hen basio ei ganfed rhifyn ac mae pob un i'w weld ar y wefan. Chwilotwch yma a chwi a ddysgwch rhagor!

Llên y Pethau Byw

Llên y Pethau Byw

Llên y Creigiau

Llên y Creigiau

Llên yr Hin

Llên yr Hin

Y Tywyddiadur

Y Tywyddiadur

Y Bywiadur

Y Bywiadur

Y Tywyddiadur

Y Tywyddiadur

Y Tywyddiadur

Y Tywyddiadur

Y Bywiadur

Y Bywiadur

Y Bywiadur

Y Bywiadur

Oriel

Oriel

Oriel

Oriel