Llên Natur
Llên Natur

Yr Oriel

Cronfa o ddelweddau yw'r Oriel - sef lluniau o bob math sydd wedi eu tynnu neu eu dewis gan y cyfrannwyr am eu diddordeb amgylcheddol arbennig. Yr hyn sydd yn gwneud yr Oriel yn wahanol i gasgliadau eraill o luniau yw'r capsiynau y mae'r cyfrannwyr yn eu hychwanegu - dyddiad y tynnwyd y llun a'i leoliad yn gyntaf ond hefyd esboniad o beth oedd arwyddocad y llun. Cronfa o gofnodion dadlennol ydyw, yn hytrach na chasgliad o luniau hardd yn unig. Gellir chwilio ar sail gair yn y capsiwn neu ar sail categori. Gall defnyddwyr hefyd ychwanegu sylwadau.

Llwythwyd yn ddiweddar

 • Nico
  Nico, Gwarchodfa Natur Rhuddlan, Medi 29, 2017.
  Cyfeirnod grid: SJ 0277
  Cyfrannwyd y llun gan Eifion Griffiths
 • Tarth
  Tarth yn codi, Mynydd Hiraethog, Hydref 27.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • drudwennod
  drudwennod, Mynydd Hiraethog, Hydref 27
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • drudwy
  Drudwy - gwisg gaeafol, Mynydd Hiraethog, Hydref 27.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Grifft ser
  Pwdre/Grifft y Sêr ar dop Cwm Amarch uwchben Llyn Mwyngil (Tal y Llyn) 27/10/17
  Cyfrannwyd y llun gan Keith O’Brian
 • Grifft sêr
  Gwelwyd hwn bore ma [27 Hydref 2017] ger llyn ym Mhenuwch, Ceredigion.
  Cyfrannwyd y llun gan Cathryn Charnel
 • Corhwyaden
  Corhwyaden, aber Afon Conwy, Hydref 10, 2017.
  Cyfrannwyd y llun gan Eifion Griffiths
 • Dryw
  Dryw, Gwarchodfa Natur Conwy, Hydref 30, 2017.
  Cyfrannwyd y llun gan Eifion Griffiths
 • Mwyalchen
  Mwyalchen, Gwarchodfa Natur Conwy, Hydref 30, 2017.
  Cyfrannwyd y llun gan Eifion Griffiths
 • Draenog
  Draenog, ymwelydd prin iawn i'r ardd yn Nhrefnant heno, Tachwedd 2. Gobeithio y gwnaiff ddefnyddio y blwch draenog sydd wedi bod yn yr ardd ers sawl blwyddyn ond heb ei ddefnyddio.
  Pa bryd welsoch chi ddraenog ddiwethaf ?

  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • llanw isel
  Tynnwyd y llun o warchodfa natur RSPB, Conwy, fel y gwelwch mae llanw isel iawn a'r niwl yn codi i fyny'r dyffryn.
  Tachwedd 8ed.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Clochdar y cerrig
  Clochdar y cerrig, gwarchodfa RSPB, Conwy. Tachwedd 8ed.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Hwyaden bengoch
  Ceiliog Hwyaden bengoch, gwarchodfa natur RSPB, Conwy
  Tachwedd 8ed.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Ffesantod Cwm Cynfal 2010
  Maen nhw'n mentro braidd yn dod mor agos at y ty - hyn yn 2010...
  Cyfrannwyd y llun gan Luned Meredith
 • Crwban for lledrgefn yn Rhosneigr
  Leatherback near Rhosneigr, Anglesey. This afternoon [21 Hydref 2017] in the middle of [storm] "Brian"!
  Cyfrannwyd y llun gan Davied Harries (FB)
 • Creyr bach Port Tachwedd 2017
  Creyr Bach, Porthmadog. Mae hyd at 70 yn gaeafu ar aberoedd y Glaslyn a'r Dwyryd bellach [2017]. Pwy fuasai wedi rhagweld hyn yn yr 80au?
  Cyfrannwyd y llun gan Elfyn Lewis
 • Brych y coed
  brych y coed, Eglwys Caerhun, Dyffryn Conwy.
  Tachwedd 13
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Brych y coed
  Brych y Coed yn gwledda ar aeron ywen, Eglwys Caerhun, Tachwedd 13.
  Dim on un aderyn sydd yn y llun ond roedd rhwng 25 a 30 o frych y coed yn bwyta'r aeron, hefyd un coch dan adain.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Cregyn gwyrain

  Dyluniad o ddyddlyfr WO Stanley o GREGYN GWYRAIN ar y traeth (dyddiad a lleoliad i ddilyn)

 • Eira Rhuthun 9 Rhagfyr 2017

  mesur o'r eira

 • Cerdyn POst

  Gwyrfai Terrace ers stalwm

 • lindys

  gweirloyn brych o Tregarth

 • Eglwys Llaneilian

  Rhagfyr 2017