Llên Natur
Llên Natur

Yr Oriel

Cronfa o ddelweddau yw'r Oriel - sef lluniau o bob math sydd wedi eu tynnu neu eu dewis gan y cyfrannwyr am eu diddordeb amgylcheddol arbennig. Yr hyn sydd yn gwneud yr Oriel yn wahanol i gasgliadau eraill o luniau yw'r capsiynau y mae'r cyfrannwyr yn eu hychwanegu - dyddiad y tynnwyd y llun a'i leoliad yn gyntaf ond hefyd esboniad o beth oedd arwyddocad y llun. Cronfa o gofnodion dadlennol ydyw, yn hytrach na chasgliad o luniau hardd yn unig. Gellir chwilio ar sail gair yn y capsiwn neu ar sail categori. Gall defnyddwyr hefyd ychwanegu sylwadau.

Llwythwyd yn ddiweddar

 • Gwas neidr y de
  Ceiliog, gwas neidr y de, Awst 28. Parc busnes Llanelwy, 2 geiliog ar y pyllau, un iar yn Glascoed.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • gwaell gyffredin
  gwaell gyffredin, gwarchodfa natur Glascoed, Llanelwy.
  awst 28
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Mantell goch
  Mantell goch yn bwydo ar flodau'r grug, LLyn Brenig, Awst 31.
  Maddeuwch i mi am anfon llun arall o'r gloyn byw cyffredin yma i'r oriel, ond dyma'r llun cyntaf i mi dynnu o un gyda cefndir o flodau'r grug.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Glesyn y Celyn
  Glesyn y celyn, Gwarchodfa Natur Rhuddlan, Awst 9, 2017.
  Cyfeirnod grid: SJ 020777
  Cyfrannwyd y llun gan Eifion Griffiths
 • Creyr glas
  Creyr glas, Awst 4ydd Gwarchodfa natur RSPB Conwy. Glaniodd y creyr yma o flaen y guddfan, roeddwn wedi gobeithio tynnu llun o'r creyr yn pysgota ond yn anffodus daeth ffotograffydd arall i mewn i'r guddfan yn siarad yn uchel ar ei ffon symudol a dyna ddiwedd y cyfle am luniau !
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • pabi coch
  pabi coch, gwarchodfa natur RSPB Conwy, Medi 4ydd
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • brych y coed
  Gweirlöyn brych, gwarchodfa natur RSPB, Conwy, Medi 4ydd.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Adar yn clwydo
  Adar yn clwydo, gwarchodfa Natur RSPB, Conwy, Medi 4ydd.
  Mae pedwar gwahanol aderyn yn clwydo yn y llun, rhaid chwilio yn fanwl iawn am un.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Pibydd coeswerdd
  Pibydd coeswerdd yn nofio, gwarchodfa narur RSPB, Conwy, Medi 4ydd.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Gwas Neidr Mudol
  Gwas neidr mudol, Gwarchodfa Natur Rhuddlan, Awst 30, 2017.
  Cyfeirnod grid: SJ 019777
  Cyfrannwyd y llun gan Eifion Griffiths
 • Gwas Neidr Mudol
  Gwas neidr mudol, Gwarchodfa Natur Rhuddlan, Awst 30, 2017.
  Cyfeirnod grid: SJ 019777
  Cyfrannwyd y llun gan Eifion Griffiths
 • Arth Wen
  Arth wen, paratoi sgwrs ar Svalbard a sylwi ar y llun yma, Mae ffwr yr arth yn dryloyw ,does dim lliw iddo, mae yn edrych yn wyn oherwydd ei fod yn yn adlewyrchu golau gweladwy. Du yw lliw y croen ac os edrychwch yn ofalus du yw lliw y tafod hefyd. Mae croen du yn well am amsugno egni o'r haul.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Grifft ser
  Darganfyddiad anghyffredin iawn heno nid jesd un llwyth o Bwdre / Grifft y Sêr ond dau mewn lleoliadau gwahanol rhwng Capel Penstryd a Craig Penmaen, Trawsfynydd. 05/09/17
  Cyfrannwyd y llun gan Keith O'Brien
 • Pry hofrol
  Sericomyia silentis mae'n debyg, yng nghors Llên Natur yn Nhregarth ddoe 4 Medi 2017
  Cyfrannwyd y llun gan Dominig Kervegant
 • ysgyfarnog
  Doeddwn I ddim yn gwybod bod ysgyfarnogod yn defnyddio eu clustiau fel baneri semaphore !
  Sylwais ar yr ysgyfarnog yma ar Fynydd Hiraethog, arhosais yn y car gan dynnu sawl llun , dim ond ar ol llwytho'r lluniau y sylweddolais ei bod wedi newid safle'r clustiau sawl gwaith.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • Pibydd Coeswerdd
  Pibydd coeswerdd, Gwarchodfa Natur Conwy, Medi 4, 2017.
  Cyfeirnod grid: SH 7977
  Cyfrannwyd y llun gan Eifion Griffiths
 • Chwimwyfyn oren
  SH25602 32835 ydi'r un manwl, ond SH256328 yn ddigon da ella
  Cyfrannwyd y llun gan Morwen Jones
 • Chwiler mantell garpiog?
  Ar ôl chwilio dwi wedi dod i'r canlyniad mai chwiler y Fantell Garpiog ydi hon - ydach chi'n cytuno? Mae na ddwy neu dair wedi bod o gwmpas yr ardd yr ha' 'ma. (Llŷn SH256328)
  Cyfrannwyd y llun gan Morwen Jones
 • YSGWYDD DERW
  Ar Ywen ger mynedfa Eglwys Llanfairiagaer heddiw.
  Cyfrannwyd y llun gan Angharad Harris
 • BACHADAIN GRAEANOG
  Rhywbwth sbesial yn y trap bore yma (Waunfawr):
  bachadain graeanog
  Drepana falcataria
  Pebble Hook-tip
  Heb ddal na gweld un ers 2015.
  Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown
 • FFWNG YSGWYDD ?
  Gwelwyd yn Pentrefoelas 06.09.2017
  Cyfrannwyd y llun gan ARFONA JONES
 • Chorthippus paralellus - efallai (DB)
  Sioncyn Gwair Cyffredin, Llawrplwy, Trawsfynydd 08.09.17
  Cyfrannwyd y llun gan Keith O'Brien
 • ffwng
  Cymorth i adnabod y ffwng yma os gwelwch yn dda. Tyfu ar foncyff collen yng Nghoed Sied, ger Dinbych, Medi 10ed
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • ysgyfarnog
  ysgyfarnog, Mynydd Hiraethog, Medi 6ed
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams
 • bwncath
  Bwncath, Mynydd Hiraethog, Medi 12.
  Na wnes i ddim dringo polyn telegraff cyfagos i dynnu'r llun.
  Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams