Llên Natur
Llên Natur

Y Tywyddiadur

Prif nodwedd y gronfa hon yw'r dyddiad, mis neu'r flwyddyn penodol sydd yn sail i'ch cofnod. Mae'r tywydd wrth gwrs yn rhywbeth sydd yn digwydd "rwan", pryd bynnag yw neu oedd "rwan" i'r cofnodwr gwreiddiol, y bore yma efallai, diwrnod arbennig yn eich plentyndod, neu sylw er enghraifft mewn dyddiadur dwy ganrif yn ol yn sir Feirionnydd.... efallai. Neu efallai bod cysylltiad y sylw a'r tywydd yn ymddangosiadol wan iawn: tylluan wen yn hela am dri o'r gloch y prynhawn ar ddyddiad arbennig o Chwefror; clywed y gog yn canu ddiwedd mis Mawrth; teilo cae at datws gefn gaeaf. Tywydd?.... efallai!

Mae'r Tywyddiadur yn rhyngweithiol - hynny yw, mi allwch rhoi gwybodaeth i fewn iddo a chael gwybodaeth allan. Y cam cyntaf y byddwch yn cymryd wrth fentro i'r adran hon fydd dewis pa un.... Chwilio ynteu Mewnbynnu.

Trwy Chwilio cewch fanteisio ar system soffistigedig i gyrchu detholiad o gofnodion o blith y can mil a mwy - llawer mwy - sydd wedi eu casglu hyd yma. Detholiad o'ch dewis chi fydd hwn, fesul mis efallai, blwyddyn, gair (neu ddau air), ac mae sawl ffordd y gallwch eu trefnu i wneud synnwyr o'r allbwn.

Trwy Fewnbynnu cewch ychwanegu at y gronfa a chreu adnodd mwy fyth i ymchwilwyr.

I weld manylion bywgraffiadol rhai o'r dyddiadurwyr yn y Tywyddiadur sgroliwch i waelod y dudalen hon a chliciwch ar y rhai mewn print glas.

Ewch i Wicipedia Cymraeg os am ddisgrifiadau cyffredinol o'r gwyfynod a'r gloynnod byw yn y Gymraeg. (diolch i Wicipedia Cymraeg)